برنامه برای جذب بازدیدکننده

طلاع رسانی به کلیه دست اندرکاران ابزارآلاتی ها، خدمات پس از فروش خودروهای سبک و سنگین، تولیدکنندگاندستگاه و ماشین آلات تولیدی، صاحبان معادن، انبوه سازان و شرکت های ساخت و ساز، صنایع آب و فاضلاب و تاسیساتی، صنایع سرمایشی و گرمایشی، تولید کنندگان مبلمان، شرکت های هوافضا، شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان و موسسات و شرکت های کشاورزی و جنگل داری و صنایع مرتبط از طریق موارد زیر انجام خواهد شد.1. اطلاع رسانی نمایشگاه در بیلبوردهای معابر عمومی

2. اطلاع رسانی نمایشگاه در مراکز عمده فروشی ابزارآلات

3. پخش پوستر، برچسب، تراکت به ابزارفروشی ها و صنایع نیازمند به ابزارآلات در سطح کشور

4. پخش بروشور نمایشگاه در مراکز عمده و خرده فروشی ابزارآلات در سطح کشور

5. حمایت اتحادیه های ابزارآلات شهرهای بزرگ ایران مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و ....

6. پخش کارت دعوت به بازدید کنندگان به تعداد 15 هزار عدد به کلیه ابزارآلاتی ها، پتروشیمی، صنایع بزرگ، متوسط و کوچک،

7. اطلاع رسانی نمایشگاه در 3 نشریه تخصصی ابزارآلات

8. اطلاع رسانی نمایشگاه در شبکه های اجتماعی

9. حضور قطعی هیات های خریدار از سایر استانهای کشور به نمایشگاه